Stratejik Kar Modelinin Temel Bileşenleri Nelerdir?

DuPont Denkleminin başka bir adı olan stratejik kâr modeli, öz sermaye getirisini hesaplamak için bir yöntem sağlar. Özkaynak kârlılığı, bir işletmenin hissedar öz sermayesine göre kârını veya başka bir deyişle, işletmenin varlıkları ve yatırımları kara dönüştürmedeki etkinliğini ifade eder. Stratejik kar modeli üç temel bileşeni kullanır: kar marjı, varlık devir hızı ve kaldıraç.

Kar marjı

Stratejik kâr modelinin ilk temel bileşeni kâr marjıdır. Net gelire ulaşmak için toplam satışlardan malzemeler gibi toplam maliyetleri çıkararak kar marjını belirleyin. Ardından net gelirinizi satış gelirinize bölün ve bir yüzdeye ulaşın. Bu yüzde, net kar marjınızı temsil eder. Örneğin, şirketinizin geçen yıl 1 milyon dolarlık toplam maliyetle 1.5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiğini varsayalım. Net geliriniz 1.5 milyon $ eksi 1 milyon $ veya 500.000 $ 'a eşittir. Bu rakamı 1,5 milyon dolara bölmek, sizi yaklaşık yüzde 33 kar marjıyla bırakır. Daha yüksek kar marjları, daha yüksek öz sermaye getirisi ile sonuçlanır.

Varlık Devir Hızı

İkinci temel bileşen olan varlık devri, bir işletmenin varlıklarından gelir yaratmadaki etkinliğini ölçer. Satış gelirinizi alarak ve toplam varlıklarınıza bölerek varlık cirosunu hesaplayın. Şirketinizin 4,6 milyon dolarlık varlıkla 1,2 milyon dolarlık satış ürettiğini varsayalım. Varlık devir hızınızın yüzde 26 civarında seyrettiğini belirlemek için 1,2 milyon doları 4,6 milyon dolara bölüyorsunuz. Varlık devir hızı düşerse, özkaynak getirisi düşer.

Kaldıraç

Kaldıraç, stratejik kar modelinin son bileşenini temsil eder. Temelde kaldıraç, borç / öz sermaye oranını veya işletmenizin öz sermayesine göre ne kadar borç aldığınızı ifade eder. İpotekler ve döner kredi limitleri gibi toplam yükümlülüklerinizi alarak ve bunları toplam öz sermayenize bölerek kaldıraç oranını hesaplayın. İşletmenizin toplam yükümlülükleri 2,2 milyon dolara eşitse ve işletmenizin toplam özkaynakları 5,9 milyon dolara eşitse, yüzde 37 civarında kaldıraç elde edersiniz.

Özkaynak kârlılığı

Net kar marjınızı, varlık devir hızınızı ve kaldıraç oranınızı çarparak öz sermaye getirisini belirleyin. Şirketiniz yüzde 36 kar marjı, yüzde 40 varlık devri ve yüzde 37 kaldıraça sahipse, yaklaşık yüzde 5'lik bir özkaynak getirisi elde edersiniz. Yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 12'lik bir öz sermaye getirisi normu temsil eder.

Diğer Hususlar

Stratejik kar modeli, kendisini görsel bir formata ödünç vererek, onu kâr marjlarındaki, kaldıraçtaki veya varlık devir hızındaki değişikliklerin işi nasıl etkilediğini göstermek için mükemmel bir araç haline getirir. Ayrıca, zaman içindeki değişiklikleri görmek ve değerlendirmek için basit bir yol sağlar. Stratejik iş modeli, sonuçların yalnızca orijinal veriler kadar güvenilir olduğu sorunundan muzdariptir. İşletmeniz doğru kayıtlar tutmuyorsa, hesaplamalardan elde ettiğiniz rakamlar çok az değer sağlar.