Endüstri Konsorsiyumu Nedir?

Bir endüstri konsorsiyumu, birkaç farklı şirketin temsilcilerini içeren bir gruptur. Genellikle konsorsiyum, tek bir sektördeki şirketlerden oluşur. Örneğin, SOI Industry Consortium bir elektronik şirketler grubudur. Generation mPower Industry Consortium, bir elektrik şirketleri grubudur. Endüstri konsorsiyumları, tipik olarak, bir endüstride geniş kapsamlı önemi olan konuları ele almak için oluşturulur.

Neden Konsorsiyum Oluşturulmalı?

Bir grup şirketin bir araya gelmek için rekabeti bir kenara bırakmasının bir nedeni, bir şirketin tek başına yapması çok riskli olacak kadar pahalı yeni teknolojiler geliştirmek veya tanıtmak olabilir. Diğeri, bir sektördeki bireysel şirketleri yönetecek tek tip düzenlemeler veya davranış kuralları hazırlamak veya bir sektördeki profesyonellerin lisanslanması için standartlar oluşturmaktır.