İşletme Araştırma Süreci Nedir?

İş araştırma süreci, bir şirketin, müşterisinin ve piyasanın tüm yönlerini incelemeyi ve ardından bu bilgileri sağlıklı iş kararları vermek için kullanmayı gerektirir. Tipik olarak, bir şirket kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirecek, ancak müşterilerin ürünlerini nasıl gördüğüne özellikle önem verecektir. Şirket yöneticileri pazarı incelerken, genellikle temel rakiplere ve faaliyet gösterdikleri sektöre kapsamlı bir bakış atarlar.

Önem

İş araştırma süreci genellikle pazar veya sektöre genel bir bakışla başlar. Temel amaç, belirli bir pazarda bir fırsatın olup olmadığını belirlemektir. Belirleyici faktörlerden biri, her bir rakibin sahip olduğu pazar payı veya toplam sektör satışlarının yüzdesi olabilir. Örneğin, küçük bir yazılım şirketi, iki büyük rakip olduğunu belirleyebilir. Rakip A ve B sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 20 pazar payına sahip olabilir. Pazarın diğer yüzde 20'sine bir dizi küçük rakip hizmet verebilir. Yazılım şirketi, pazarda kayda değer bir kar elde etmek için yeterli potansiyel iş olup olmadığını belirlemelidir. Hükümet düzenlemeleri, ticaret politikaları ve diğer endüstri dinamikleri de dikkate alınmalıdır.

Veri Türleri

Çoğu endüstri verisi ikincil araştırma kaynakları aracılığıyla elde edilebilir. NPD Group ve Forrester Research gibi bu dış ajanslar, belirli sektörlerin büyüklüğünü ve satış eğilimlerini belirlemek için tüketicilerle araştırma yapar. Kendi müşterileri hakkında belirli bilgiler isteyen şirketler birincil araştırma yapmalıdır. Birincil araştırma yoluyla, bir şirket kendi müşterilerinin ihtiyaçlarını ve ürün tercihlerini inceleyebilir. Birincil araştırma örneği, müşteri memnuniyeti anketidir. Müşteri memnuniyeti anketi, bir şirketin müşterilerinin belirli ürün özelliklerinden, ürünlerin fiyatından ve hatta müşteri hizmetlerinden ne kadar memnun olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir.

Fonksiyon

Birincil ve ikincil araştırmalardan veri topladıktan sonra, iş araştırma süreci verilerin analiz edilmesini ve belirli pazar eğilimlerini veya tüketici tercihlerini aramayı gerektirir. Daha sonra yönetim, belirli iş veya pazarlama stratejilerini geliştirmek için verilerden elde edilen temel bulguları kullanacaktır. Örneğin, müşteriler ek özellikler talep ederse, belirli bir ürün için modifikasyon planları yapılabilir. Ayrıca ürün, hizmet veya yeni bir pazara giriş ile ilgili diğer gerekli değişiklikler de analiz aşamasında belirlenecektir. Şirket daha sonra, uluslararası bir iş danışmanlığı firması olan docera.com'daki "İş Araştırma Süreci" makalesine göre tüm bu alternatifleri potansiyel testler için yapılandıracaktır.

Düşünceler

İş araştırma süreci, analiz aşamasından itibaren belirli alternatiflerin test edilmesini de gerektirir. Test, "ürünleri satın alma niyeti" gibi gelecekteki müşteri davranışlarını daha iyi tahmin etmeye yardımcı olabilecek istatistiksel modellerin kullanımını içerebilir. Ek olarak, yeni pazar testleri, bir ürünü küçük ölçekte tanıtmayı, satışları ve kârları incelemeyi ve ardından ürünü daha bölgesel veya ulusal bazda sunmayı içerebilir. İş araştırma sürecinde test etmenin amacı, potansiyel başarıyı daha iyi sağlamaktır.

Önleme / Çözüm

İş araştırma süreci genellikle fiili karar verme ile bitse de, veri toplama ve analiz etme süreci devam etmektedir. Şirketler pazardan ve müşterilerden geri bildirim almaya devam etmelidir, çünkü tüketici tercihleri ​​teknoloji olabildiğince değişebilir.