Yenilikçi Stratejik Planlama Örnekleri

Yenilikçi stratejik planlama tipik olarak birden fazla şirket işlevini entegre etmeyi içerir. Bu süreç, küçük bir işletme içindeki departmanların güçlü ilişkiler kurmasını sağlar. Ayrıca, stratejik hedeflerinin ortak bir misyonla uyumlu olmasını ve her departmanın karar alma süreçlerinden sorumlu tutulmasını sağlamalarına da olanak tanır. Zor finansal zamanlarda, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için birçok işletmenin operasyonlarını küçültmesi, yeniden organize etmesi, kolaylaştırması ve yetkilendirmesi gerekir. Yenilikçi stratejik planlama, şirketlerin hedeflerine uygun maliyetli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.

Çalışanlara Yatırım Yapmak

Bir işveren, çalışanlarına olan bağlılığıyla tanınmak istiyorsa, genellikle eğitim programlarına ve kariyer gelişimine yatırım yapar. Yenilikçi stratejik planlama, kişisel mesleki hedefleri, aynı zamanda şirketin stratejik misyonunu gerçekleştirmeye odaklananlarla uyumlu hale getirir. Örneğin, çalışanların proje yönetimi becerilerindeki performans boşluklarını belirleyen şirketler, Proje Yönetim Enstitüsü'nün yetkili eğitim personeli tarafından sağlanan eğitimi sağlayabilir. Katılımcılar, Proje Yönetimi Uzmanı gibi bir işletme uzmanı olarak bir sertifika kazanmak için sınavlara başarıyla girerler. Bu tür çalışanlar projeleri daha etkin yönetir ve bu da şirkete fayda sağlar. Ayrıca kişisel bir kimlik belgesi elde ettikleri için sektörde tanınırlar.

Yaratıcılığı Teşvik Etmek

Yenilikçi stratejik planlama, çalışanların bazı riskler almasına izin vermeyi içerir. Bir kuruluş operasyonları kolaylaştırmak, ürün hatalarını azaltmak ve israfı ortadan kaldırmak için çabalarsa, çalışanların politikaları, prosedürleri ve süreçleri kapsamlı bir şekilde analiz etmek için zamana ihtiyacı vardır. Altı Sigma metodolojisi gibi kalite yönetimi tekniklerini kullanma konusunda eğitimli iş personeli, iş süreci haritalama ve temel neden analizi gibi araçları kullanarak iş akışını değerlendirir.

Farklı Bir İş Gücünü Sürdürmek

Baby boomers emekliye ayrılırken, şirketlerin iş işlevlerini destekleyecek personele sahip olduklarından emin olmaları gerekir. Uzun vadeli başarı sağlamak isteyen kuruluşlar, iş için en iyi çalışanları işe almak, görüşmek, işe almak ve elde tutmak için sağlam planlar geliştirir. İşverenler, sosyal medya teknolojisi gibi yenilikçi yöntemler kullanarak kapsamlı programlar geliştirerek potansiyel çalışanlara ulaşır ve karmaşık iş sorunlarını çözmek için yeni yetenekler çeker. Şirketler, potansiyellerini öğrenmek için adaylarla iletişim kurmak için wiki'leri, blogları ve forumları kullanır.

Paydaşlarla İşbirliği Yapmak

Küreselleşme, değişen demografik özellikler, çalışma tarzı ve sosyal medya teknolojilerinin işyerinde kullanımı herkesin çalışma şeklini etkiliyor. Uzun vadeli bir işgücünü desteklemek için yenilikçi stratejik planlama, aşırı bilgi yüklemesiyle karakterize bir dünyada tükenmişliği önlemek için dikkatli bir planlama gerektirir. Etkili liderler, herkese fayda sağlayan stratejik hedeflere ulaşmak için müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla ilişki kurmanın önemini kabul eder.