İşletme Sermayesi Yönetim Stratejisinin İki Ana Bileşenini Tanımlayın

Şirketler riski ölçmeli, geliştirmeli ve ardından pozitif nakit akışını sürdürmek için stratejiler uygulamalıdır. Bu stratejiye işletme sermayesi yönetimi stratejisi denir. Etkin bir işletme sermayesi yönetimi stratejisinin amacı, cari varlıkları cari borçlarla dengelemektir, böylece bir şirket kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilir ve işletme giderlerini koruyabilir. Bir işletme sermayesi yönetimi stratejisinin iki ana bileşeni, cari varlıklar ve cari borçlardır.

Mevcut Varlıklar

Dönen varlıklar, hızlı bir şekilde nakde çevrilebilen kalemlerdir. Dönen varlıklara örnek olarak nakit, kısa vadeli yatırımlar, envanter ve alacak hesapları gösterilebilir. Alacak hesaplarının zamanında tahsil edilmesi gerekir Borçlu olduğunuz parayı ne kadar erken alırsanız, kar elde etmek için o kadar erken yeniden yatırım yapılabilir. Etkili envanter yönetimi de önemlidir. Amaç, siparişleri tamamlamak için yeterli envantere sahip olmak, ancak fazlalık olmamasıdır. Fazla stok, depolama alanı için ödeme yapılması ve envanterin bozulması gibi ek maliyetler yaratır.

Mevcut Borçlar

Bir şirket normal olarak işletme dönemi boyunca faaliyet bütçesini karşılamak için borçlanır. Cari borçların örnekleri, envanter satın alımları, çalışan ücretleri, vergiler ve ödenecek hesaplardır. Kazanılmamış gelir de cari bir yükümlülük olarak kabul edilir; bu, mal veya hizmetler için ödeme yaptığınız ancak ürünü henüz teslim etmediniz anlamına gelir. Genel olarak, cari borçların bir yıllık bir süre içinde ödenmesi beklenir.

Pozitif Nakit Akışı

Pozitif nakit akışı, yatırımcıların ve sahiplerin bir şirketin nakit yönetimi stratejisini ölçmek için kullandıkları temeldir. Basit bir ifadeyle pozitif bir nakit akışı, dışarı çıkmaktan daha fazla para geldiği anlamına gelir. Pozitif bir nakit akışını sürdürmek için, cari varlıklar cari borçlardan daha ağır basmalıdır. Mevcut bir varlık olan envanteri kontrol etmek, bir şirketin nakit akışı pozisyonunu kontrol etmenin önemli bir yoludur. Kısa vadeli borç senetleri, bir cari borç, bir şirketin pozitif nakit akışı üzerinde de bir etkiye sahiptir. Ödenecek senetleri ödemek için gerekene kadar paranızın yatırılmış halde kalmasına ve faiz çekmesine izin vermek, nakit akışını iyileştirmenin önemli bir yoludur.

Analiz

Etkili bir işletme sermayesi yönetimi stratejisi sürdürmek için bir şirketin cari varlık ve yükümlülüklerinin düzenli analizi gereklidir. Etkili bir işletme sermayesi yönetimi stratejisi, pazardaki değişiklikler ve rakip faaliyetleri gibi öngörülemeyen olayları dikkate alacaktır. Satış gelirini artırmanın yollarını bulmak ve alacak hesapları üzerinden tahsilat yapmak da bir şirketin işletme sermayesini artıracaktır. Pozitif nakit akışına sahip şirketler, dış finansmana güvenmek zorunda kalmadan ortaya çıktıkça genişleme fırsatlarından yararlanabilirler.