Michigan Eyaleti için Kilometre Masraf Karşılama Yönergeleri

Hepsi olmasa da, Michigan kilometre geri ödeme yönergelerinin bazıları, federal Dahili Gelir Servisi'nin standart kilometre geri ödeme oranları konusundaki öncülüğünü izler. Tarihsel olarak, IRS standart oranları, dalgalanan gaz fiyatlarına göre yukarı ve aşağı ayarlanır. Örneğin, Michigan mahkeme sistemi, Michigan Üniversitesi sistemi ve Michigan hatasız sigorta şirketleri gibi Michigan hükümet kurumları, kilometre geri ödemesi için kendi kılavuzlarını oluşturur. Bu nedenle, Michigan'daki küçük işletmeler, kilometre geri ödeme politikaları hakkında çok çeşitli politikalar bulabilir.

IRS Standart Kilometre Oranları

1 Ocak 2011 tarihinde, İç Gelir İdaresi bir aracın ticari amaçla kullanılması için mil başına 51 sente izin verdi. 2011'in son altı ayında IRS, artan gaz fiyatlarını gerekçe göstererek standart ödeneği 51 sentten 55,5 sente çıkardı. Bu nedenle, 2011'in son yarısı için kilometre geri ödemeleri, yılın ilk yarısındaki kilometre geri ödemelerinden mil başına 4,5 sent daha yüksekti. Bu oranlar, yıllık federal gelir vergisi beyannameleri üzerindeki tüm ticari araç gider kesintilerini belirledi.

Michigan Eyaleti İş Mil Masraf Karşılama

Michigan eyaletinden ticari kilometre için seyahat geri ödemesi talep etme yetkisine sahip tüm Michigan işletmeleri, Temmuz 2011'de artan bir kilometre geri ödeme oranı yaşadı. Michigan Departmanı eyaletinin belirttiği gibi, mil başına 55,5 sent oranında iş kilometre geri ödemeleri yapılır. Lisanslama ve Düzenleme İşleri.

Michigan Arızasız Sigorta Tazminatı

Michigan Kusursuz otomobil sigortası davacıları, otomobil sigorta şirketleriyle dava konusu olan tıbbi kilometre talepleri için geçerli IRS başına mil başına geri ödeme talep etmelidir, diyor Michigan Yılın Avukatı Steven M. Gursten, "Michigan Lawyers Weekly". Hatasız sigorta kilometre geri ödemeleri, tıbbi ziyaretlere seyahat eden yaralı davacıların maliyetlerini karşılamaktadır. Arızasız otomobil sigortası olan tüm Michigan sakinleri, bu kilometre geri ödemesini doğrudan kendi sigorta şirketlerinden talep edebilir. Tüm sigorta şirketleri aynı oranda geri ödeme yapmaz. Gursten, kaza kurbanlarının belirli sigorta şirketi ayarlayıcıları tarafından önerilen mil başına 8 veya 9 senti kabul etmemelerini şiddetle tavsiye ediyor.

Eyalet Üniversitesi Geri Ödeme Politikaları

Genel olarak Michigan eyalet üniversiteleri, kilometre ücretini IRS standart geri ödeme oranında geri öder. Örneğin, Michigan Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, eyalet işlerinde seyahat eden çalışanlar için mil başına 55,5 sent olarak kilometre ücretini geri ödüyor.

Michigan Mahkemesi Masraf Karşılama Politikaları

Jüri üyeleri, ilçe komiserler kurulu tarafından belirlenirse, mil başına en az 10 sent veya muhtemelen daha fazla alırlar. Bir ceza davasındaki tanıklar, Michigan eyaletinde yaşadıklarını varsayarak, gerekli katılım yerine gidip gelmeleri için mil başına 10 sentlik bir geri ödeme alırlar. Eyalet çalışanlarına mil başına 36,5 sentlik standart bir oran veya mil başına 55,5 sentlik bir prim oranı geri ödenir; süreç sunucularına, prim geri ödeme oranının bir buçuk katı oranında geri ödeme yapılır.