İkna Edici Bir Strateji Olarak Tekrar

Yazılı ve sözlü biçimde ikna edici teknikler veya stratejiler, başkalarını etkilemenin yolları olarak zaman içinde geliştirilmiştir. İş dünyasında, başkalarını etkilemek, özellikle satış ve pazarlama gibi alanlarda başarılı olmanın anahtarıdır. Tekrarlama bazen bu alanlarda ikna etme yeteneklerini artırmanın bir yolu olarak gösterilmektedir. Dikkatlice planlanan ve uygulanan bir tekrar stratejisi, mesajınızın etkinliğini artırabilir. Ancak, bu tekniği kullanan küçük işletme sahipleri de tuzaklarının farkında olmalıdır.

Psikolojik Temel

Psikolojik araştırmalar, tekrarın, birisinin ikna edici bir argümanı kabul etmesi ve kabul etmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini ileri sürdü. JT Cachiappo ve Richard Petty, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin sonlarında bu alanda iki öncü oldular. Bir mesajdaki düşük ila orta seviyeli tekrar seviyelerinin, daha fazla hatırlama ile birlikte mesajla daha fazla anlaşma yaratma eğiliminde olduğu sonucuna vardılar. Bununla birlikte, çalışmaları aynı zamanda çok fazla tekrarın olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ve yapılan argümanla daha güçlü bir anlaşmazlığa yol açabileceğini ileri sürdü.

Sıklık

İkna edici bir argümanda ılımlı tekrarın kullanılması, argüman, tekrarın zamana yayılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılırsa etkili olabilir. Yazılı veya sözlü bir argümanın uzun seyri boyunca tekrarın kullanılması, mesaja daha fazla aşinalık yaratır ve tekrarın yoğunluğu kademeli ise kademeli bir anlaşmaya yol açar. Kısa bir zaman veya mekanda çok fazla tekrarlama, argümandan daha güçlü bir tiksinti yaratarak kademeli kabul etme amacını ortadan kaldırabilir. Tüm tekrarlar, argüman boyunca eşit veya benzer aralıklarla dikkatlice aralıklarla yerleştirilmelidir.

Yoğunluk

Doğası gereği son derece duygusal olan konuşmalarda veya diğer sözlü argümanlarda, duygusal olarak yüklü anahtar ifadelerin sık sık tekrarlanması etkili olabilir. Martin Luther King Jr.'ın "Bir Hayalim Var Konuşması", sıklıkla bu tür tekrarların başarısının birincil örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak, bu tür mesajlarda yalnızca sorunun zaten duygusal yapısı nedeniyle etkili olabilir. Satış ve pazarlamadaki bu tür teknikler, dikkatli bir şekilde yaklaşılmadığı takdirde tüketiciyi geri çeviren ters etkiye sahip olabilir.

Çeşitlilik

Tekrarlama bir ikna stratejisi olarak başarılı olsa da, mesajın sıklığı ve yoğunluğu kadar incelik de önemli olabilir. Bir argüman boyunca aynı kelimeleri ve cümleleri tekrarlamak yerine, aynı argümanı tekrar tekrar yapmanın birden fazla yolunu bulmak daha etkili bir yaklaşım olabilir. Okuyucu veya dinleyici, aynı mesajın boğazına defalarca itilmesinden ziyade, çeşitli şekillerde belirtilen aynı argümana daha olumlu yanıt verir.