Bir Büyük Mağazanın Organizasyon Yapısı

Mağazalar, organizasyonlarını çeşitli şekillerde yapılandırabilirler. Bazı büyük mağazalar, organizasyonel yapıların bir kombinasyonunu bile kullanabilir. Örneğin, bir mağaza, coğrafi ve müşteri odaklı organizasyon yapısının bir kombinasyonunu kullanabilir. Coğrafi yapı, mağazanın çeşitli bölgelere göre daha fazla odaklanmasını sağlayacaktır. Ek olarak, bölgelerin farklı müşteri ihtiyaçları varsa, mağazanın organizasyonu müşteri etrafında yapılandırması gerekebilir.

Önem

Bir büyük mağaza, büyüklüğüne bağlı olarak genellikle düz veya uzun bir organizasyon yapısı kullanır. Örneğin, tek birimli mağazalarda çok az yönetim düzeyi olabilir. Sonuç olarak, tek birimli bir mağaza düz bir organizasyon yapısı kullanabilir. Birçok yönetim düzeyine sahip daha büyük mağazalar, genellikle uzun bir organizasyon yapısı kullanır.

Türler

Çoğu mağaza bir ürün organizasyon yapısı kullanır. Bölümlerini ev eşyaları, spor malzemeleri, kadın kıyafetleri ve kozmetikler gibi çeşitli ürün türlerine göre gruplandırıyorlar. Departman mağazaları, departmanları birçok farklı ürün serisi taşıdığı için ürün organizasyon yapılarını kullanır. Yöneticiler, müşteri hizmetlerini geliştirmek için genellikle çalışanların bir ürün grubu hakkında bilgi sahibi olmalarını tercih ederler. Mağazalar, özellikle daha küçüklerse ve daha az ürün taşıyorlarsa, işlevsel bir organizasyon yapısı da kullanabilir. İşlevsel bir organizasyon yapısı, pazarlama, finans, mühendislik ve muhasebe başkan yardımcıları tarafından kontrol edilecektir. Örneğin pazarlamacılar, ev eşyaları ve spor malzemeleri dahil tüm ürün gruplarından sorumlu olacaktır.

Mağazalar bazen ürün ve işlevsel organizasyon yapılarının bir kombinasyonunu kullanabilir. Referenceforbusiness.com'a göre bu hibrit yapıya matris organizasyon yapısı denir. Örneğin, bir mağaza, çeşitli departmanlardan birkaç yeni ürün serisi sunuyor olabilir. Sonuç olarak, mağazanın projeyi yönetmek için özel bir ürün ve finans yöneticileri ve mühendisleri ekibine ihtiyacı olabilir.

Avantajlar

Büyük mağazaların ürün organizasyon yapılarının sağladığı avantaj uzmanlaşmadır. Ürün grupları o kadar çeşitlidir ki, örneğin yöneticiler bu ürünleri satın almak ve fiyatlandırmak için büyük ürün bilgisine ihtiyaç duyabilir. Bir mağaza, güçlü bir pazarlama veya mühendislik ekibinden yararlanmak için işlevsel bir organizasyon yapısı kullanabilir. Örneğin, rekabete dayalı stratejilerle mücadele etmek için reklam, pazarlama araştırması ve ürün yöneticileri gibi birden fazla pazarlama personeli gerekebilir. Matris organizasyon yapıları, ürün ve işlev uzmanlarından yararlanır. Bir matris yapısı, bir proje sona erdiğinde de kolayca çözülür.

Dezavantajları

Ürün organizasyon yapılarını kullanan departman mağazaları genellikle kaynakları kopyalar. Örneğin, her departman için ayrı bir pazarlama müdürü kullanılabilir: Ev eşyaları, spor malzemeleri veya kozmetikler. Sonuç olarak, pazarlama yöneticileri bazen kaynaklarını reklam veya baskı materyallerine göre çoğaltabilir. Ayrıca, daha azının işi yapabileceği durumlarda her departmana tahsis edilmiş çok fazla insan kaynağı olabilir. İşlevsel bir organizasyon yapısı kullanan departman mağazaları, daha dar odaklı hale gelebilir ve diğer departmanların ne yaptığının izini kaybedebilir. Matrix kuruluşları genellikle ikili raporlamaya yol açar. Örneğin, ev eşyalarındaki bir pazarlama müdürü, hem ev eşyalarından sorumlu bir başkan yardımcısına hem de belirli bir ad hoc projenin müdürüne rapor verebilir.

Düşünceler

Büyüyen bir mağaza, organizasyon yapısının temeli olarak stratejik iş birimlerini veya SBU'ları da kullanabilir. Stratejik iş birimleri genellikle ayrı kâr merkezleri olan ayrı şirketler gibi çalışır. Pazarlama, finans ve ürün geliştirmedeki birçok işlevsel çalışan, belirli ürün gruplarının başkan yardımcılarına rapor verebilir. Daha büyük mağazalar, stratejik iş birimlerini çeşitli ülkelere bölebilir.