Proje Ekiplerinin Avantajları

İş gücünüzü proje ekipleri halinde organize etmek, çalışmanızı belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman kısıtlı bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Çalışanlarınızı proje ekipleri halinde gruplayarak, net roller, sorumluluklar ve son tarihler de atayabilirsiniz. Ekip için hem deneyimli hem de deneyimsiz çalışanları seçtiğinizde, her iki gruba da fayda sağlayan resmi olmayan koçluğu ve mentorluğu etkinleştirirsiniz. Çalışanları proje ekiplerine dönüştürmek, yöneticilerin yalnızca proje yöneticisi ile iletişim kurmasına ve raporlamayı basitleştirmesine de olanak tanır.

Yedeklilik

Çalışanları proje ekipleri halinde organize etmek, belirlenmiş çalışanları belirli görevlere atamanıza olanak tanır. Ayrıca, seçilen kişileri bu görevleri gerçekleştirmeleri için eğitmenize de olanak tanır. Bu şekilde, bir çalışan hastalık, yaralanma veya kişisel bağlılık nedeniyle görevi tamamlayamadığında, işi başka bir çalışana atayabilirsiniz. İnsanlar ekip olarak çalışırken, diğer ekip üyelerinin rollerini ve sorumluluklarını anlarlar. Biri gün boyunca dışarıda olduğunda çalışmanın durması gerekmez.

Yaratıcılık

Proje ekipleri, ortak bir hedef için çalışan birden çok kişiden oluşur. Proje Yönetim Enstitüsü, bir projeyi geçici bir çaba olarak tanımlar. Proje ekipleri kısa vadeli çabalar üzerinde çalışmak için bir araya gelir. Bunu verimli bir şekilde yapmak için, genellikle beyin fırtınası yapmaları ve karmaşık sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmaları gerekir. Birden fazla ekip üyeniz olduğunda, ortak bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmak için birlikte çalışabilirler.

İlişkiler

Etkili ekipler, geliştirme aşamalarından geçer. Psikolog Bruce Tuckman, bu aşamaları biçimlendirme, fırtına, normlama ve performans olarak tanımladı. Bu dönemlerde, ekipteki bireyler ürün veya hizmetler oluşturmak için etkileşimde bulunur. Başarılı ekip üyeleri, olumlu, kalıcı ilişkiler kurmak ve gelecekteki projelere de katkıda bulunmak için etkili bir şekilde iletişim kurarlar. Proje yöneticileri, iyi iletişimi teşvik etmek ve her ekip üyesinin değerinin ve katkılarının tanınmasını teşvik etmek için ekip oluşturma etkinlikleri düzenleyerek bunu kolaylaştırır.

Yapısı

Çalışanları proje ekipleri halinde organize etmek, genellikle liderin resmi bir proje planı oluşturması ve işin yapılması için sorumluluklar ve hesap verebilirlik oluşturması anlamına gelir. Proje liderleri, bir projeyi başlatmak, planlamak, yürütmek, izlemek ve kontrol etmek ve kapatmak için gereken adımları tanımlar. Ayrıca gereksinimleri toplar, riskleri belgeler, kaliteyi yönetir ve görev atamalarını koordine ederler. Bir çerçeve sunduğunuzda, işi tamamlama beklentileri netleşir. Daha az yanlış anlama, çatışma ve kaçırılan son tarihler ortaya çıkma eğilimindedir. İnsanlar birlikte çalıştıklarında birbirlerinden öğrenme, yeni yaklaşımlar için fikir alma, yükü paylaşarak çok fazla saat çalışmaktan kaçınma, daha deneyimli personelden geri bildirim ve tavsiye alma ve yeni fikirler deneme fırsatı bulurlar.