İyi Bir Örgütün Beş İşareti

Sağlıklı bir organizasyonda, çalışanlar ve denetçiler aynı hedeflere sahiptir ve herkes dahil olma ve katılım hissinin tadını çıkarır. İdeal olarak, iyi yönetilen bir organizasyondaki yöneticiler, astlar tarafından ortaya atılan fikirleri dinler. Üstün bir organizasyon kültürünün işaretlerine dikkat ederek, bir organizasyon yolda kalabilir ve misyonunu gerçekleştirebilir.

Amaca Vurgu

İyi bir organizasyonun açıkça tanımlanmış bir amacı vardır ve amacın süreçten daha önemli olduğu tutumunu geliştirir. Bu, denetçilerin, sadece prosedürleri harfiyen yerine getirip getirmediklerine değil, çalışanların işlerini yaparken ne kadar etkili olduklarına odaklandıkları anlamına gelir. Bazen bu, işin kalitesinin nicelikten üstün olduğu anlamına gelir. İşçinin kaç telefon görüşmesi yaptığı veya raporunun kaç sayfa içerdiği değil - aramaların ne kadar başarılı olduğu ve raporun ne kadar verimli olduğu.

Mutlu Çalışanlar

İyi bir organizasyonun bir başka işareti de çalışanların mutluluğu ya da tatmin olması ve korku yokluğudur. Memnun çalışanlar, geç kalarak ve sorulmadan devreye girerek kuruluş için "fazladan yol kat etmeye" daha isteklidir. Kuruluş, artan performans ve rekabet gücü ile fayda sağlar.

Etkili Liderlik Tarzı

İşe yarayan bazı liderlik stilleri vardır, bazıları işe yaramaz. Sırf kendi uğruna astları üzerinde güç kullanan otoriter lider, sistemi baltalıyor. Etkili liderler bir ekip oluşturabilir ve çalışanları yeteneklerini bir araya getirmeye ve yaratıcı çözümler üretmeye teşvik edebilir. Süpervizörler, çalışanların kendi başlarına çalışmalarına izin vererek ancak zor bir durum ortaya çıktığında kendilerini yardıma hazır hale getirerek koç olarak hareket edebilirler.

Uyarlanabilirlik

Etkili bir şekilde rekabet edebilmek için kuruluşlar değişen bir ortama adapte edilebilir olmalıdır. Organizasyon, bir fırsatı yakalayabilmeli ve beklenmedik sorunlarla başa çıkabilmelidir. Bu, önceliğin esneklikten daha değerli olmadığı anlamına gelir: Bir şeyi yapmak yeterli değildir çünkü her zaman bu şekilde yapılır.

Gerçekçilik

İyi bir organizasyonun bir başka işareti de gerçekçi olmasıdır. Başarılı bir kuruluş, zor zamanlarda parlak bir rapor vermek yerine, verileri analiz edebilir ve buna göre ayarlamalar yapabilir. Gerçekçi çözümlerle zorluklarla karşılaşmak ve herhangi bir özü olmadan hareketlerden geçmemek bir örgütü başarısızlığa mahkum edebilir. Gerçek, biçimden daha önemlidir.