İç Kontrollerin Nasıl Değerlendirileceğine İlişkin Kontrol Listesi

İç kontroller, bir şirketin iş operasyonlarını ve finansal bilgilerini koruyan önlemleri temsil eder. İşletme sahipleri tipik olarak bir şirket için iç kontrollerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Sahipler, iç kontrollerin etkinliğini değerlendirmek için iç veya dış denetimleri kullanabilir. Bu değerlendirme, normalde şirketin ticari faaliyetlerini ve mali bilgilerini ölçmek için standart bir süreci takip eder. Çoğu şirket, genellikle bir kontrol listesini izleyerek, iç kontrollerini değerlendirmek için serbest muhasebeci firmaları veya bireysel profesyonel muhasebeciler tutar.

Görüşme Yönetimi

Yönetim görüşmeleri, denetçilerin şirketteki işletme sahiplerinin ve diğer yöneticilerin zihniyetini anlamasını sağlar. Görüşme soruları, işletme sahibinin neden belirli dahili kontrolleri oluşturduğunu, kontrollerin ne için olduğunu, yöneticilerin kontrollerin amacını anladığını ve bir kontrol ihlali tespit edildiğinde hangi düzeltici önlemlerin alındığını içerir. Bu sorular ayrıca denetçilerin işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin şirketin ön saflardaki operasyonlarına ne kadar yakın olduklarını belirlemelerine yardımcı olur. Sürekli olarak iç kontrolleri oluşturma veya gözden geçirme konusunda eksik olan yöneticiler, çalışanların şirket operasyonlarını kötüye kullanabilecekleri gevşek bir ortama işaret edebilir.

Çalışanlarla Görüşme

Çalışan görüşmeleri başka bir önemli değerlendirme sürecine hizmet eder. Denetçiler, bireylerin işleri için ne kadar iyi eğitildiğini belirlemek için çalışan görüşmelerini kullanır. Görüşmeler ayrıca, işletme sahiplerinin ve yöneticilerin, iş operasyonlarını korumanın önemi konusunda çalışanları ne kadar iyi eğittiklerine daha fazla ışık tutabilir. Denetçiler, çalışanlara iş sorumluluklarının ne olduğunu, şirketin iş ve mali bilgilerini nasıl koruduklarını, şirketin standart çalışma prosedürlerini özetleyen bir kılavuz verilip verilmediğini ve çalışanın tamamlanan işini gözden geçirmekten kimin sorumlu olduğunu sorabilir.

Süreçleri Gözlemleyin

Denetçiler, iç kontrolleri değerlendirirken genellikle iş süreçlerini gözlemler veya inceler. Denetçiler ve işletme sahipleri veya yöneticiler genellikle gözlemlemek için birkaç kritik işlemi seçerler. Örnek seçimi, iç ve dış denetimlerde yaygın bir süreçtir. Denetçiler, şirketin ticari üretiminin çoğundan sorumlu olan süreçlere odaklanır. Bu süreçler ayrıca çalışanlar tarafından daha fazla sahtekarlığa veya suistimale maruz kalabilir. Gerçek ortamda iç kontrolleri gözlemlemek, denetçilerin şirketteki her bir kontrolün etkinliğini belirlemesine yardımcı olur.

Test Kontrolleri

Denetçiler genellikle operasyonel bilgileri gözden geçirerek bir şirketin iç kontrollerini test eder. İç kontrollerin test edilmesi, kural olarak şirketin mali muhasebe departmanı ile ilgilidir. Denetçiler bir bilgi örneği seçer ve bunu şirketin standart çalışma prosedürlerine veya ulusal muhasebe standartlarına göre test eder. Bu süreç, çalışanların dolandırıcılık veya zimmete para geçirme yoluyla bir şirketin finansal bilgilerini kötüye kullanmamasını sağlar. Küçük işletme sahipleri, bankalardan, borç verenlerden veya yatırımcılardan finansman sağlamak için harici bir denetime ihtiyaç duyabilir. İşletme sahipleri, borç verenlerin ve yatırımcıların şirketin finansal bilgilerini iç kontrollerle uygun şekilde koruduğundan emin olmak için dış denetçilerin görüşlerini kullanabilir.