Kıdem Bir Sendika İçin Ne Kadar Önemlidir?

İşçi sendikaları, çalışanlar adına işverenlerle müzakere eden kuruluşlardır. Genellikle imalat ve inşaat gibi sektörlerde orta ve büyük şirketlerde çalışanları temsil ederler. Sendika üyeleri, sendika tarafından belirlenen, bazıları iş kıdemiyle ilgili olabilen çeşitli kurallara tabi olabilir.

Kıdem Nedir?

Sendika kıdemi, belirli bir işçinin bir sendika işinde çalışan bir sendika üyesi olduğu süreyi tanımlar. İşçi sendikalarında genellikle kıdeme dayalı üyelere çeşitli özel faydalar sağlayan kıdem sistemleri vardır. Kıdem sistemleri, çalışanların işlerine olan bağlılığını artırabilir. Kıdem kazanmak uzun yıllar alabilir, bu nedenle işçiler işlerini bırakmak konusunda daha isteksiz olabilirler çünkü böyle yapmak kıdemlerini silebilir.

Ödeme ve menfaatler

Kıdemliliğin sendikalar ve sendika çalışanları için önemli olmasının başlıca nedenlerinden biri, işçilerin ücretlerini, haklarını ve iş sorumluluklarını belirleyebilmesidir. Sendikalı işçiler kıdeme dayalı ücret tarifelerine tabi olabilir. Örneğin, yeni bir işçi belirli bir taban ücret oranı alabilirken, beş yıllık kıdeme sahip bir işçi, temel ücret artı hizmet yıllarına bağlı olarak ek bir miktar alabilir. Kıdemlilik ayrıca tatil zamanı gibi faydaları da etkileyebilir. Örneğin, kıdemli bir işçinin dört veya beş haftalık ücretli tatili olabilirken, yeni bir işçi yılda yalnızca iki veya üç hafta alabilir.

Promosyonlar

Kıdemlilik, bir sendika çalışanının terfi alma ve bir şirkette yeni roller üstlenme becerisini etkileyebilir. Bir sendika, en kıdemli çalışanların, iş performansına bakılmaksızın, daha az kıdeme sahip işçilerden önce istenen pozisyonlara terfi ettirilmesini gerektirebilir.

İş güvenliği

Kıdemliliğin sendikalar ve üyeleri için önemli olmasının bir başka yolu da, işten çıkarmalar durumunda hangi işçilerin istihdamda kalacağını ve sendika üyeliğini koruyabilmesidir. Sendika işçilerini çalıştıran bir şirketin işten çıkarması gerekiyorsa, sendika kuralları işvereni yeni işçileri daha fazla kıdeme sahip olanlardan önce işten çıkarmaya zorlayabilir. Bu nedenle, yüksek kıdeme sahip işçiler, az kıdeme sahip işçilerden çok daha fazla iş güvencesine sahip olabilirler.