Finansal Tablolarda Mevduat Sertifikaları Nasıl Listelenir

Bir mali tablonun dört bileşeni vardır: bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz sermaye tablosu. Bilanço, işletmenin belirli bir anda sahip olduğu ve borçlu olduğunun bir ifadesidir. Gelir tablosu, şirketin belirli bir süre boyunca ne kadar para kazandığını veya kaybettiğini ve harcadığını gösterir. Nakit akış tablosu, paranın şirket içindeki ve dışındaki hareketini gösterir ve öz sermaye tablosu, hissedarların yatırım faizlerindeki değişiklikleri gösterir. Değerleri olduğu ve şirkete ait oldukları için mevduat sertifikaları varlık olarak kabul edilir. Varlıklar olarak, değerleri bilançoda görüntülenir.

Bilanço

Bilanço okuyucuya bir şirketin varlıkları, borçları ve öz sermayesi hakkında ayrıntılar verir. Varlıklar ve borçlar zamanla - iş yapma sırasında - değiştiğinden, bir bilanço şirketin belirli bir andaki mali durumunu yansıtır, tipik olarak ay, çeyrek veya mali yıl sonu. Bilançoda, varlıklar her zaman borçlara ve öz sermayeye eşit olmalıdır. Mevduat sertifikalarının değerini yansıtmak için bir satır öğesinin eklenmesi gibi bilançoda yapılan herhangi bir değişiklik, bilançoyu bilançoda tutmak için karşı bir giriş gerektirir.

Varlıklar

Bir varlık bilançoda listelenir ve genellikle ne kadar hızlı nakde dönüştürülebileceğine göre düzenlenir. Bazı muhasebeciler, bir yıl içinde nakite dönüştürülebilen varlıkları, bir süre içinde satılmayacak veya nakde dönüştürülmeyecek varlıklarla ayırmak için "Cari" ve "Kısa Vadeli" veya "Kısa Vadeli" ve "Uzun Vadeli" terminolojisini kullanır. yıl. Örneğin, cari varlıklar nakit ve envanter olacaktır. Cari olmayan varlıklar bir depo ve üretim ekipmanı olacaktır. Mevduat sertifikaları - erken para çekme cezasına rağmen - anında nakde dönüştürülebildiğinden, cari - veya kısa vadeli - varlık olarak kabul edilir.

Değer

Bilanço girişi yapılırken mevduat sertifikalarının değerini belirleyin. Bu, sertifikalara sahip olan finans kuruluşunu arayarak gerçekleştirilebilir. Çevrimiçi bankacılık yapıyorsanız, bilgi için işletmenizin hesabına giriş yapabilirsiniz.

Bilanço Girişi Oluşturun

Mevduat sertifikaları için cari veya kısa vadeli varlıklar altında bir münferit kalem oluşturun. Tüm sertifikaların değeri toplanırsa yalnızca bir satır gereklidir veya her sertifikaya bir satır atayabilirsiniz. Varlık değerini borç olarak girin. Fonların kaynağı olan kategoride aynı tutarda bir kredi oluşturun. Örneğin, para nakitten CD'lere taşınmışsa, nakit hesabını kredilendirin. Nakit elde etmek için uzun vadeli bir varlık satılmışsa, uygun uzun vadeli varlık hesabını kredilendirin. Bir hissedar şirkete ek nakit koyarsa, kredi öz sermayeye karşı olacaktır.