E&O ve Profesyonel Sorumluluk Arasındaki Farklar

Müşterilere tavsiye veya tavsiye verme ya da program veya ürün oluşturma işinde olan herkesin sorumluluk kapsamına ihtiyacı olacaktır. Bu, limited şirket gibi ticari bir kuruluşun karşılayabileceği korumaların ötesinde. Mesleki sorumluluk sigortası ile hata ve ihmal sigortasından bazen aynı anda bahsedilir ve hatta bazı sigorta şirketleri tarafından eşanlamlı olarak kabul edilebilir. Bunları nasıl adlandırırsanız alın, E&O ve / veya mesleki sorumluluk, sizi kariyeriniz boyunca yapılan kişisel hatalardan kaynaklanan sapanlardan ve oklardan korumak için tasarlanmıştır.

Bir ve Aynı

Insurance Buyer's News dergisine göre, mesleki sorumluluk sigortası ile hata ve ihmal sigortası arasında bir ayrım vardı. Bir zamanlar doktor ve avukat gibi meslek sahiplerinin hizmetlerini yerine getirirken yaptıkları sorumluluk için edindikleri sigortaya "mesleki sorumluluk", diğer yarı profesyonel mesleklerde karşılaşılan sorumluluk sigortasına ise "hata ve ihmal" sigortası deniyordu. İkisi, o zamandan beri, bedensel veya mülk hasarını içermeyen üçüncü şahıs şikayetlerini kapsayan temelde aynı sigorta türü anlamına gelmek üzere birleşti - ikincisi genel sorumluluk sigortası kapsamındadır.

Tüyün kuşları

İki terim birbirinin yerine kullanılsa da, mesleki sorumluluk ile E&O arasında bazı teknik farklılıklar vardır. Mesleki sorumluluk sigortası, hata ve ihmal sigortasının da bir parçası olduğu daha geniş bir çerçeve olarak görülebilir. Sigorta sağlayıcısı Professional Liability Insurance Group'un belirttiği gibi, birkaç farklı sigorta türü, mesleki sorumluluk kategorisine girer. Hatalar ve ihmaller, insanları yaptıkları şeylerden - hatalardan - ve yapmadıkları şeylerden - ihmallerden koruyan bir örnektir. Diğer mesleki sorumluluk sigortası türleri, şirket içinde cinsel taciz ve ayrımcılığı kapsayan yönetici ve memur sorumluluk sigortası ve istihdam uygulamaları sorumluluk sigortasını içerir.

Özellikleri

Mesleki sorumluluk ve / veya hata ve ihmal sigortasının ayırt edici özelliklerinden biri, fiziksel zararlardan ziyade entelektüel zararları kapsamasıdır. Örneğin, şirketinizin ihmalinden kaynaklanan ve bir müşteriye mali zararla sonuçlanan tüm davalar PL / E & O kapsamında karşılanacaktır. Mesleki sorumluluk, kendinizi savunma maliyetinin karşılanmasına yardımcı olur, aksi takdirde işiniz yok olabilir. PL / E & O'nun bir başka yönü de, politikaların genellikle "iddialarda bulunulması", yani bu dönemde meydana gelen olayları kapsayan "olay" politikalarının aksine, politika sırasında yapılan talepleri kapsadığı anlamına gelir.

Mesleğe Özgü Kapsam

PL / E & O teminatınızı bir ticaret birliği veya başka bir meslek grubu aracılığıyla elde ederseniz, mesleğinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış mesleki sorumluluk sigortası alabilirsiniz. Bu bağlamda, muhasebeciler için tasarlanan mesleki sorumluluk, bir mülkün mütevelli veya yöneticisi olarak hareket etmek için koruma sağlarken, teknoloji uzmanları için bir politika, tehlikeye atılan verilerden kaynaklanan davalara karşı koruma sağlayan hükümler içerebilir. Emlakçılar, iç mimarlar ve haşere kontrol şirketlerinin her birinin mesleki sorumluluk politikalarında kendi özel ihtiyaçlarına yönelik belirli hükümleri olacaktır.