Gayri Resmi İş Sözleşmesi Nedir?

Gayri resmi bir iş sözleşmesi, bir devlet kurumu veya tanığının mührü olmadan resmi bir sözleşme niyetine sahip iki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. Başka bir deyişle, bir kurum veya tanık tarafından resmi olarak belgelenmeyen iki taraf arasında karşılıklı olarak mutabık kalınmış bir karardır.

Bir Sözleşmenin Önemli Parçaları

Yasal olarak bağlayıcı olması için, bir sözleşmenin karşılıklı onay, teklif, kabul ve değerlendirmeden oluşması gerekir. Özetle, bu, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmenin, bir mahkemede onaylanabilmesi için her iki tarafın da sözleşmeyi ve sözleşmenin şartlarını anlamasını gerektirdiği anlamına gelir.

Resmi ve Gayri Resmi İş Sözleşmesi Arasındaki Fark

Hem resmi hem de gayri resmi bir sözleşme yazılı veya sözlü olabilir; ancak, farkı yaratan bir hükümet partisinin veya tanığının mührüdür. Resmi bir sözleşme noterinkine benzer bir tanık veya hükümet mührü gerektirirken gayri resmi bir sözleşme gerektirmez.